Telefon: 0 - E-Posta: bilgi@toygar.com.tr - Üye Girişi

Personel İşleri

Personel İşleri

Ürün Bilgileri
Ürün Adı: Personel İşleri Ürün Kategorisi: Belediye Yönetim Bilgi Sistemi Detaylı Bilgi: Bizimle İletişime Kurun

Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun, norm kadroya uygun bir yapıdadır.

* Memur, İşçi, Meclis Üyesi, Diğer personel bordrolarını yapma
* Nüfus, Kadro, Terfi, İzin, Aile Durum ve diğer özlük bilgileri girme
* Sürekli ve ilgili aya ait kesintiler işleme
* İlgili ay içinde birden fazla bordro yapma
* Aylık maaş bordro ve ikramiye icmalleri alma
* Bankaya ödeme listesi gönderme
* Hesaplama şablonları
* Raporlama isteğe bağlı yapmak
* Elektronik Belge Yönetimi ve Dijital arşiv modülü ile tam entegre
* XLS, Word, XML, PDF formatlarında belge oluşturma
* SMS, Bilgilendirme ve e-posta ile gönderilebilme

Ürün Talep Formu