Telefon: 0 - E-Posta: bilgi@toygar.com.tr - Üye Girişi

Gelirler

Gelirler

Ürün Bilgileri
Ürün Adı: Gelirler Ürün Kategorisi: Belediye Yönetim Bilgi Sistemi Detaylı Bilgi: Bizimle İletişime Kurun

Gelirler 17 Modülden oluşmaktadır. Belediyenin tüm gelir işlemlerini kapsamaktadır.

1. Tahsilat
2. Gelir-ortak işlemler
3. Abone Yönetim Bilgi sistemi(Su İşletmesi, Jeotermal)
4. Emlak Vergisi,
5. Çevre Temizlik Vergisi,
6. İlan-Reklam Vergisi,
7. Eğlence Vergisi,
8. Elektrik Tüketim Vergisi,
9. Haberleşme Vergisi,
10. Yangın Sigorta Vergisi,
11. İşgaliye,
12. Pazaryeri,
13. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,
14. Kira,
15. Harcamalara Katılım Payı,
16. Sulama,
17. Gider Paylaştırma.
 
TAHSİLAT :
Kişinin tüm borçlarını aynı anda ekranda görebilirsiniz. Emlak, Çevre Temizlik, Su, Kira ve diğer tüm gelirlerin tahsilatını aynı anda yapabilirsiniz. Nakit, Kredi Kartı, çek ile tahsilat yapabilirisiniz. Makbuz Zimmetleme , Ceza Harç ve Ücret tahsilatı yaparsınız. Günün herhangi bir anında veznedar bazında günlük tahsilat durumunu görebilirsiniz.
 
GELİR-ORTAK İŞLEMLER :
Harç ve ücret ekleyebilir, Posta Çeki , Banka Dekontu, El Makbuzu Teslimatlarını girebilir, Kişi Emanetleri ile ilgili işlemleri yapar, Ödemeyi Emanet hesabına aktarabilirsiniz. Mahsup, Terkin, Tecil, Gecikme Terkini, Beyana Çağrı, Ödemeye Çağrı, Ödeme Emirleri, Haciz Varakaları, Haciz ve Taksitlendirme  İşlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 
ABONE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ(SU İŞLETMESİ):
Yeni tesis, devir, abone değişikliği, İş Emri işlemlerini yaparsınız. Tüketim endeks girişi ile birlikte otomatik tahakkuk oluşturabilir, İhbarname yazdırabilirsiniz. Sayaç Kapatma- Açma, Kesme İhbarnamesi, Bozuk Sayaç işlemlerini gerçekleştirirsiniz. El terminali ile endeks okuma yapabilirsiniz. Otomatik Ödeme talimatları alır ve ilgili kurumları(PTT, Banka vb.) için dosya oluşturabilirsiniz. Ödenmemiş borçlar ve borçlular listesini çeker, Taksitlendirme, Ödeme Emri ve İcra işlemlerini yapabilirsiniz.
 
EMLAK VERGİSİ:
Kişi veya Kuruma ait Bildirimleri girebilir, otomatik tahakkuk oluşturabilirsiniz. Satış, Veraset, Hibe, Emeklilik, Kısıtlılık, Kamulaştırma vb. işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Azaltma, Kısıtlılık, İndirimli Bina vergisi, Ceza İndirimi, Tebliğ işlemlerini yapar, mükellefiyet sonlandırabilirsiniz. Bildirim verilmeyen taşınmazlar ve mükellefleri listeleyebilir, Beyana çağrı yazdırabilir, İkmalen, resen, idarece tarhiyat yapabilirsiniz. Vergi ve Ceza ihbarnamesi işlemlerini gerçekleştirebilir, Ödenmemiş borçlar ve borçlu listesi çıkarabilirsiniz. Tüm işlemlerinizin geçmiş bilgisini görebilir, yazdırabilirsiniz. Ayrıntılı sorgulama ve raporlama imkanına sahip olursunuz.
 
ÇTV ,İLAN-REKLAM, EĞLENCE, ELEKTRİK TÜKETİM, HABERLEŞME VE YANGIN SİGORTA VERGİSİ:
Kişi veya Kuruma ait Bildirimleri, Beyannameleri girebilir, otomatik tahakkuk oluşturabilirsiniz. Ceza İndirimi, Tebliğ işlemlerini yapar, mükellefiyet sonlandırabilirsiniz. Bildirim/Beyanname verilmeyen taşınmazlar ve mükellefleri listeleyebilir, Beyana çağrı yazdırabilir, İkmalen, resen, idarece tarhiyat yapabilirsiniz. Vergi ve Ceza ihbarnamesi işlemlerini gerçekleştirebilir, Ödenmemiş borçlar ve borçlu listesi çıkarabilirsiniz. Tüm işlemlerinizin geçmiş bilgisini görebilir, yazdırabilirsiniz. Ayrıntılı sorgulama ve raporlama imkanına sahip olursunuz.
 
İŞGALİYE/PAZARYERİ/İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI:
Kişi/Kurum işgalleri girebilirsiniz. İşgal sayılarını çıkarabilir, Bölge, Tarife tanımlayabilirsiniz. Tezgahlar, Ruhsatlar giriş işlemlerini yapar, Tezgaha ve kişiye ait ruhsatları listeleyebilir, sayılarını bulabilirsiniz. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, Tatil günlerinde çalışma ruhsatı, Pazaryeri ruhsatı tanımlar,  ruhsat harcı, ücret hesaplar ve tahakkuk yaparsınız.
 
KİRA:
Kiralık taşınmazlarınızı tanımlar, Kişiye ait sözleşmelerinizi girebilirsiniz. Sözleşme girişi ile birlikte otomatik tahakkuk oluşturursunuz. Sözleşme sürelerini, Ödemeleri, Kira artışlarını izlersiniz. Sözleşmeleri yeniler, sürelerini uzatır, Kira bedellerini artırabilirsiniz. Sözleşmeyi fesih eder, Devir işlemi yapabilirsiniz. Kira tespit ve Tahliye dava işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ödenmemiş borçları ve borçluları listeler, ödeme emri ve icra işlemleri yapabilirsiniz.
 
HARCAMALARA KATILIM PAYI:
Harcamalara katılımı olacak işler tanımlanır. Harcamalara katılımı olacak mükellefler ile ilgili bilgiler tanımlanır. Tebliğ bilgisi ve indirim söz konusu ise indirim başvurusu oluşturulur. İndirimli ve normal tahakkuk yapılır.  İstendiğinde işle ilgili evrakların taraması yapılarak Arşivlenebilir. Yol, Kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılım payı işlemleri gerçekleştirilebilir. Tebligat mektubu hazırlanabilir, otomatik tahakkuk oluşturulabilirsiniz. Ödenmemiş borçları ve borçluları listeler, ödeme emri ve icra işlemleri yapabilirsiniz.
 
SULAMA:
Mahalle/Köy, Mevkiler, Sulama türleri, Bitkiler, Kanallar, Tarifeler tanımlanabilir. İndirimli tanım ve tarifeler girilebilir. Parseller tanımlanabilir. Sulayana ait bildirimleri girebilirsiniz. Mesaa Cetveli, Tahakkuk Cetveli ve 25 Nolu Formu basabilirsiniz. Ödenmemiş borçları ve borçluları listeler, ödeme emri ve icra işlemleri yapabilirsiniz.

* Harcamalara Katılım Payı Ekranı
* Kişiye ait Kira Sözleşmeleri
* Kişi Bilgileri
* Kişiye ait Bildirimler
* Tahsilat Ekranı

Ürün Talep Formu