Günümüzde gelişen bilgi teknolojilerinin alt yapısı bilgiye çabuk ulaşılması açısından internet kullanımını ön plana çıkarmaktadır. Bu sebepten dolayı biz Toygar Yazılım olarak hizmet vermiş olduğumuz müşterilerimizin(kurumlarımızın), bilgi teknolojilerini en etkin şekilde kullanabilmesi için gerekli alt yapıyı hazırlıyoruz. Sahip olduğumuz bilgi ve deneyimlerimizi siz değerli müşterilerimizle paylaşarak başarıya birlikte ulaşmayı hedefliyoruz.
Yakın bir gelecekte hayata geçirilecek olan e-devlet projesi ile artık kurum içi ve kurumlar arası evrak alışverişi elektronik ortama taşınacaktır. Bu da belediyelerdeki tüm departmanların internet/ intranet erişimi ihtiyacını doğuracaktır.

Toygar Yazılım olarak şu hizmetleri vermekteyiz:

* Security İnternet Access (Güvenli İnternet Erişimi)
Belediye bünyesinde bulunan tüm makinelerin güvenli bir şekilde internete erişmeleri sağlanır. Bir tek kullanıcı hesabı üzerinden internet erişimi için kurumun bağlı olduğu telekom şebekesi üzerinden Dial-Up, Adsl, Kablonet ve Frame - Relay bağlantı tiplerinden uygun olanı belirlenip gerekli altyapı hazırlanır.

* Exchange Server (Posta Sunucusu)
Belediyenin mevcut ana makinesi üzerine kurulan mail server sayesinde kurum içi veya dışı elektronik ortamdan haberleşme imkanı sağlanır. İletişim trafiği, internet üzerinden elektronik posta yoluyla sağlanır.