Telefon: 0 - E-Posta: bilgi@toygar.com.tr - Üye Girişi

Veri Madenciliği - İş Zekası

Veri Madenciliği - İş Zekası

Çözüm Bilgileri
Çözüm Adı: Veri Madenciliği - İş Zekası Çözüm Kategorisi: Veri Madenciliği - İş Zekası Detaylı Bilgi: Bizimle İletişime Kurun

Veri Madenciliği - İş Zekası
Mevcut Yerel Yönetim Bilgi Sistemleri sadece operasyonelişlemlerin yürütülmesi ve standart raporların oluşturulmasını desteklemektedir. Geçmişe yönelik veri birikiminin gerçek anlamda değerlendirebilmesi, insan zekasına yakın çözümlerin geliştirilebilmesi ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunulabilmesi için veri madenciliğinin (VM) içerdiği yeni yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir.

Belediyelerin, büyük veri yığınlarında gizli olan örüntüleri, ilişkileri, değişimleri, düzensizlikleri ve kuralları keşfedebilmelerini sağlamaktır. Belediyeler, karar verme süreçlerini daha akılcı, doğru ve hızlı yapabilirler.Geliştirilen İş Zekası Yazılımı ile belediye çalışanları, VM konusunda gerekli teorik bilgiye sahip olmadan bilgi keşfi yapabilirler.

Yerel Yönetim Bilgi Sistemlerinin ülkemizde kullanım yaygınlığının artması ve sıradan analizlerin yetersiz kaldığı veri yığınlarının oluşması belediye sektöründe bilişim zekasına duyulan ihtiyacı artırmaktadır.
Belediyelere mevcut durum hakkında bilgi vermek ve geleceğe yönelik kararlar vermelerini kolaylaştırmaktadır. Yeni teknolojilerin belediye sektöründe kullanımını yaygınlaşacaktır. Ayrıca belediyelerde gelir/gider, israf ve suiistimal analizleri ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunulması sağlanacaktır.

OYBS-MIS ile entegre çalışmaktadır.

Neden OYBS-VM?
Yerel Yönetim Bilgi Sistemlerinin ülkemizde kullanım yaygınlığının giderek artması:

Hızlı büyüyen ve gelişen kentlerde kentleşmenin takip ve kontrol edilmesi, yatırım ve hizmet çalışmalarının iyi koşullarda yerine getirilmesi, kent sakinlerinin ihtiyaçlarının tespit edilebilmesi amacıyla, ülkemizde Yönetim Bilgi Sistemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler sayesinde büyük miktarlarda veri yığınları elde edilmektedir. Bu veri yığınlarından desenlerin, ilişkilerin, değişimlerin, düzensizliklerin, kuralların kısacası anlamlı sonuçların elde edilmesini sağlayacak veri madenciliği çözümlerinin kullanılması şarttır.

Belediyelerde bilişim zekasına duyulan ihtiyaç:
Mevcut Yerel Yönetim Bilgi Sistemleri sadece günlük operasyonel işlemlerin yürütülmesini ve geleneksel raporların alınmasını destekleyebilmektedir. Geçmiş verilerden insan zekasına yakın çözümlerin geliştirilebilmesi, geleceğe yönelik tahminlerde bulunulabilmesi, ve karar verme süreçlerinin daha akılcı ve doğru yapılabilmesi için veri madenciliğinin içerdiği yeni yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir.

İthal edilebilecek bir sistemin yurt içinde üretilmesi:
Bazı yabancı kökenli firmaların veri madenciliği yazılımları bulunmaktadır. Ancak bu yazılımlar genel amaçlı olup direk belediyelerin kullanımına özel geliştirilmemiştir. Yazılımlar ancak uzman kişiler tarafından kullanılabilmektedir ve günümüz koşullarında belediyelerde bu tür uzmanlar yer almamaktadır. Ayrıca ithal edilebilecek veri madenciliği çözümleri içeren bir yerel yönetim yazılımı hem dışarıya kaynak aktarımına neden olacak, hem ülkemizdeki belediye yönetimine uygun olmayacak hem de Türkçe desteği olmaması durumunda da kullanımı zor olacaktır.

* Sosyo - Kültürel durum analizleri,
* Gelir - Gider durum analizleri,
* Alt Yapı analizleri,
* Suiistimal tespit analizleri,
* Kolaylaştırma, Doğrulama ve Benzerlik analizleri.

Çözüm Talep Formu